ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Αρχική


Το Εργαστήριο


Ο Ιδρυτής


Ο Διευθυντής


Κατάλογος


Σύνδεσμοι

 

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
                                               
                              
Ατομικά στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ           25 Σεπτεμβρίου 1963
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                          Αθήνα
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ        Έγγαμος. Πατέρας του Φίλιππου

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ               Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Σπουδές

Δεκέμβριος 1992                        Διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία
Πανεπιστήμιο PARIS-SORBONNE (PARIS-IV), Γαλλία
Θέμα διδακτορικής διατριβής: Οι έννοιες του χρόνου, της διάρκειας και της αιωνιότητας στο έργο του Σπινόζα.
Επίδοση: «Αριστα με τιμητική διάκριση»
Επιβλέπων Καθηγητής: Jean-Marie Beyssade
Εξεταστική επιτροπή:
Καθηγητής Jean-Marie Beyssade (PARIS-IV)
Καθηγητής Nicolas Grimaldi (PARIS-IV)
Καθηγητής Alexandre Matheron (École Nomale Supérieure Saint-Cloud)
Καθηγητής Pierre-François Moreau (École Nomale Supérieure Saint-Cloud))
[Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με υποτροφία ενός έτους του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης» και στη συνέχεια με τριετή υποτροφία του Σαριπολείου κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών]
Ιούνιος 1986                  Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στην Ιστορία της
Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο PARIS-SORBONNE (PARIS-IV), Γαλλία
Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας:  Η σχέση της λογικής και της μεταφυσικής στο έργο του Descartes.
Επίδοση: «Αριστα»
Επιβλέπων Καθηγητής: Nicolas Grimaldi
Οκτώβριος 1985             Πτυχίο Φιλοσοφικού τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίδοση: «Αριστα»
Ιούνιος 1981                  Απολυτήριο Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αττικής
Επίδοση: «Αριστα»

 

Διδακτικό έργο

α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Τομέας Φιλοσοφίας)
Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξόν») στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson, Η σκέψη και το μεταβαλλόμενο (1934)») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2008                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Θεωρίες περί “παθών της ψυχής” στη φιλοσοφία και γενικότερα στη γραμματεία του 17ου αιώνα») στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Ζιλ Ντελέζ: Φιλοσοφία, λογοτεχνία και κινηματογράφος») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Θέματα φιλοσοφίας της φύσης και φιλοσοφίας της ζωής. Η Δημιουργική εξέλιξη του Henri Bergson») στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Οι αντιλήψεις του Ζιλ Ντελέζ περί φιλοσοφίας και βασικές επιρροές που δέχθηκε από φιλοσόφους των νεοτέρων χρόνων») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Ακαδημαϊκό έτος  2006-2007          Εκπαιδευτική άδεια
Εαρινό εξάμηνο 2006                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η προβληματική του χρόνου σε μείζονες νεότερους και σύγχρονους φιλοσόφους») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η προβληματική του χρόνου (Hobbes, Descartes, Spinoza, Kant, Bergson, Bachelard)») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η φιλοσοφία της φύσης και η φιλοσοφία της ζωής του Henri Bergson») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson, Η δημιουργική εξέλιξη») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2005                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Spinoza») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson: ηθική φιλοσοφία, φιλοσοφία της θρησκείας και κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η φιλοσοφία του Henri Bergson») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Immanuel Kant : Φιλοσοφική ανθρωπολογία, φιλοσοφία της ιστορίας και φιλοσοφία της παιδείας») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2004                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα:  «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη από την Αναγέννηση ως τις μέρες μας») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson: Φιλοσοφία της φύσης και φιλοσοφία της ζωής») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η ανθρωπολογική και η ηθική θεωρία του Descartes») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Θεμελιώδη ζητήματα της φιλοσοφίας του Descartes») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2003                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Henri Bergson») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η φιλοσοφία του Jean-Jacques Rousseau») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2002-2003       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη από την Αναγέννηση ως τις μέρες μας») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία (θέμα: «Spinoza : Ηθική») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2002                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεότερου ευρωπαϊκού ορθολογισμού») στον Β’ κύκλο σπουδών και Ευρωπαϊκές σπουδές και Φιλοσοφία των Επιστημών (θέμα: «Φιλοσοφία, επιστήμη και θρησκεία στη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2001-2002       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεότερου ευρωπαϊκού Διαφωτισμού”) στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Φιλοσοφία της Φύσης – Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (θέμα: «Θεωρίες περί παθών της ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία (Machiavelli, Descartes, Pascal, Malebranche, Diderot, Rousseau, Hume)») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Εαρινό εξάμηνο 2001                        Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Ζητήματα μεταφυσικής και σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκείας στη νεότερη φιλοσοφία») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία (θέμα: «Η πολιτική φιλοσοφία του Spinoza») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».
Χειμερινό εξάμηνο 2000-2001       Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Καρτέσιου”) στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας (θέμα: «Η θεωρία των παθών της ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία») στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».

Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φιλοσοφίας)
Χειμερινό εξάμηνο 1999-2000      Διδασκαλία των μαθημάτων «Νεότερη φιλοσοφία
(Μεταφυσική-Γνωσιοθεωρία)» και «Φιλοσοφικά
κείμενα Α1: Καρτέσιος» (Σύμβαση απασχόλησης
διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα
σύμφωνα με το Π.Δ/ΜΑ 407/80).

Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών)
Εαρινό εξάμηνο 1999                  Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδη
προβλήματα ηθικής φιλοσοφίας» στα πλαίσια του
εντατικού προγράμματος εξομοίωσης.
Χειμερινό εξάμηνο 1998-1999      Διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδεις έννοιες της
ηθικής αγωγής» (Σύμβαση απασχόλησης
διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα
σύμφωνα με το Π.Δ/ΜΑ 407/80).
Εαρινό εξάμηνο 1998                  Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδη
και χειμερινό εξάμηνο 1998-1999  προβλήματα ηθικής φιλοσοφίας» στα πλαίσια του
εντατικού προγράμματος εξομοίωσης.

β. Π.Ε.Κ.
29 Μα ΐου 1999                                  Επιμορφωτής στο Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Εξακτίνωσης του Π.Ε.Κ. Πειραιά στην Κω: «Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία στο Λύκειο: Φιλοσοφικός Λόγος (Πλάτων
- Αριστοτέλης)» (6 ώρες).

 

γ. Β΄βάθμια εκπαίδευση
Από 1η Σεπτεμβρίου 1998                               Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό
έως 13 Ιουνίου 2000                     Ινστιτούτο, στη Μονάδα Υποστήριξης των Σ.Ε.Π.Π.Ε.
(Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης): απόσπαση με τις αριθμ. 3834/12-8-1998 και 5427/2-8-1999 Υπουργικές αποφάσεις.
Οργανική θέση:
2ο Ενιαίο Λύκειο Μεγάρων Αττικής (τη σχολική χρονιά 1998-1999).
2ο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού
(τη σχολική χρονιά 1999-2000).
Σεπτ. 1997 -  Ιούνιος 1998                        Φιλόλογος στο Λύκειο Μάνδρας Αττικής (Διορισμός).
Σεπτ. 1996 - 1η Ιουλίου1997         Αναπληρωτής φιλόλογος στο 1ο ΤΕΛ Αγίου Δημητρίου.

 

Εκπαιδευτικό έργο

 • Θεματικός υπεύθυνος για την επιλογή του υλικού των συλλογών των Σχολικών Βιβλιοθηκών στη θεματική ενότητα της Φιλοσοφίας στα πλαίσια του Πιλοτικού Εργου του ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ για τη συγκρότηση σχολικών βιβλιοθηκών (Ιούνιος-Ιούλιος 1997): ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Κ.Π.Σ., Τμήμα Α’, Αθήνα 2 Ιουλίου 1997, Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας, ΚΑ/1578.
 •  
 • Μέλος της τριμελούς ομάδας εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την κατάρτιση του νέου Αναλυτικού Προγράμματος στο μάθημα της Φιλοσοφίας: υπεύθυνος για τα κεφάλαια: “Ηθική φιλοσοφία” και “Φιλοσοφική Ανθρωπολογία” (Ιανουάριος-Απρίλιος 1998).
 •  
 • Μέλος της Μονάδας Υποστήριξης των Σ.Ε.Π.Π.Ε. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (από 1η Σεπτεμβρίου 1998 έως 13 Ιουνίου 2000).
 •  
 • Μέλος της ομάδας εποπτείας του προγράμματο «Αναδιάταξη του σχολικού χώρου» (ΕΠΕΑΕΚ) (από 1η Σεπτεμβρίου 1998 έως 13 Ιουνίου 2000).

 

 

 

Ερευνητικό έργο στη φιλοσοφία

1990-1995       Μέλος της «Ομάδας σπινοζικών μελετών» (Groupe de recherches
spinozistes) του Πανεπιστημίου PARIS-SORBONNE (PARIS-IV).

 

Λοιπές δραστηριότητες
σχετικές με τη φιλοσοφία

Ιαν.- Ιούνιος 1995                       Ταξινόμηση και οργάνωση της «Βιβλιοθήκης Σπινόζα» της École
Normale Supérieure Fontenay/St. Cloud.

 

 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια,
εισηγήσεις σε σεμινάρια,
διαλέξεις

25 Μαρτίου 1995                        «Le temps chez Descartes et chez Spinoza» (Η έννοια του
χρόνου στο έργο του Καρτέσιου και του Σπινόζα):
ημερίδα για τις έννοιες του χρόνου, της διάρκειας και της
αιωνιότητας στο έργο του Σπινόζα, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (PARIS-IV).
Άνοιξη 1996                «Τα θεμέλια της σπινοζικής ψυχολογίας και ηθικής»: εισήγηση
στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των
Κοινωνικών Επιστημών (βλ. αμέσως παρακάτω: «Μέλος
Σεμιναρίων»).
27 Φεβρ. 1997                 «Η αντιμετώπιση των παθών σύμφωνα με την καρτεσιανή
ψυχολογία»: διημερίδα για τον Καρτέσιο οργανωμένη από τα περιοδικά Αξιολογικά και Πολίτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
- Συνυπεύθυνος της οργάνωσης του διημέρου (μαζί με τον επίκουρο τότε καθηγητή Γιώργο Φαράκλα).
Μάρτιος 1997                      «Θρησκεία και λόγος στη φιλοσοφία του Rousseau»: εισήγηση
στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (βλ. αμέσως παρακάτω: “Μέλος Σεμιναρίων”).
1 Απριλίου 1997             «Μεταφράζοντας τα Πάθη της ψυχής. Στοχαζόμενος επί των
Παθών της ψυχής του Καρτέσιου»: ημερίδα για τα Πάθη της ψυχής του Descartes στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.
17 Μαΐου 1997               «Droit et Vertu: l’opposition entre Spinoza et Kant» (Δίκαιο
και Αρετή: η αντιπαράθεση μεταξύ Σπινόζα και Καντ): 3ο διεθνές συνέδριο γαλλόφωνων καντιανών σπουδών (Αθήνα, 14-17 Μαΐου 1997).
19 Φεβρουαρίου 1998 «Γενναιοφροσύνη και αυτοεκτίμηση στην καρτεσιανή ηθική»:
Διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων σε
εκδήλωση της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.
29 Μαΐου 1998                        «Ο ρόλος της εργασίας στην ηθική διαπαιδαγώγηση του                   ανθρώπου σύμφωνα με τον Καντ»: Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο
Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών: “Το Λύκειον” με θέμα: «Εργασία και επάγγελμα. Όψεις θεωρητικής και εφηρμοσμένης Ηθικής» (Αθήνα, 29-30 Μαΐου 1998).
30 Μαΐου 1998                        «Ελευθερία και καταναγκασμός στους παιδαγωγικούς
στοχασμούς του Καντ»: Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα με τίτλο: «Διαφωτισμός και επιστημονική σκέψη» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 29-30 Μαΐου 1998).
5 Νοεμβρίου 1998       «Η εφαρμοσμένη ηθική του ωφελιμιστή Peter Singer»: εισήγηση στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (βλ. αμέσως παρακάτω: «Μέλος Σεμιναρίων»).
1 Απριλίου 1999             «Ο άνθρωπος ανάμεσα στο ζώο και στον Θεό στη νεότερη φιλοσοφία (Montaigne, Pascal, Descartes, Hobbes, Spinoza, La Mettrie, Rousseau)»: διάλεξη στο σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”.
23 Σεπτεμβρίου 1999   «Το ζήτημα της δουλείας και η έννοια της δικαιοσύνης στον
Αριστοτέλη και στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Grotius,
Pufendorf, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau)»: Γ΄ Διεθνές
Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών:
“Το Λύκειον” με θέμα: «Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητα
και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας»
(Αθήνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 1999).
30 Νοεμβρίου 1999     «Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο στη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία»: Διάλεξη στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
20 Μαΐου 2000            «Σχετικισμός και κανονιστικότητα στη φιλοσοφία του Σπινόζα»: ημερίδα για τον Σπινόζα οργανωμένη από το περιοδικό Αξιολογικά και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα του Παντείου Πανεπιστημίου.
25 Μαΐου 2000            «Η διαμάχη για τη θεμελίωση των αξιών. Επίκαιρες τοποθετήσεις σε ένα κλασικό ζήτημα»: Διάλεξη στον «Σύνδεσμο “Θεόφιλος Βέικος” – για την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφική παιδεία».
8 Μαΐου 2001          «Η πλατωνική αντίληψη για την καταγωγή της πολιτικής
κοινωνίας στους Νόμους σε συσχετισμό προς άλλες αρχαίες και νεότερες θεωρίες επί του ζητήματος»: Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο για τα 2400 έτη από του θανάτου του Σωκράτους με θέμα: Νόμοι του Πλάτωνος (Φιλοσοφική Σχολή και Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2001).
22 Οκτωβρίου 2001     «Η εικόνα του Σωκράτη στη νεότερη φιλοσοφία»: Ανακοίνωση
στο Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 2400 έτη από του θανάτου του Σωκράτους με θέμα: «Ξανά για τον Σωκράτη» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας, Ιωάννινα, 22 Οκτωβρίου 2001).
7 Δεκεμβρίου 2001      «Ιστορικοφιλολογικές μελέτες και δοκιμιακά κείμενα για τον
Σωκράτη από τον 16ο έως και τον 19ο αι.»: Ημερίδα για τον Σωκράτη (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ε.Λ.Μ.Ε. Δυτικής Αττικής, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, 7 Δεκεμβρίου 2001).
8 Δεκεμβρίου 2001      «Τα πάθη της ψυχής: από τον Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία»: Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών: “Το Λύκειον” με θέμα: «Σχετικά με τη Ρητορική και την Ποιητική του Αριστοτέλη» (Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2001).
24 Ιανουαρίου 2002     «Η πρόσληψη της φιλοσοφίας του Σωκράτη στο έργο του Jean-
Jacques Rousseau»: Εισήγηση στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών: “Το Λύκειον” (Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα).
14 Μαρτίου 2002         «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη στη σύγχρονη φιλοσοφία»: Εισήγηση στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (Αθήνα).
31 Μαΐου 2002            «Πρόταση για τη διεξαγωγή ενός εξαμηνιαίου μαθήματος σύγχρονης φιλοσοφίας με θέμα τη φιλοσοφία του Henri Bergson στο πλαίσιο της μερικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας»: Εισήγηση στο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το παράδειγμα της διδασκαλίας των μαθημάτων της φιλοσοφίας και της στατιστικής» (Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2002).
20 Ιουνίου 2002           «Η σωκρατική μέθοδος σύμφωνα με τον Hegel και τον Kierkegaard»: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Ένατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Μέθοδος και ερμηνεία» (Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιουνίου 2002).
26 Ιουλίου 2002           «La théorie des valeurs chez Spinoza»: Διεθνές συνέδριο σχετικά με την επικαιρότητα του σπινοζικού στοχασμού: «Spinoza aujourd’hui» : διοργανωτές: Claude Cohen-Boulakia και Pierre-François Moreau (Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle, Γαλλία, 20-30 Ιουλίου 2002).
17 Oκτωβρίου 2002    «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Condorcet»: Δ΄ Πανελλήνιο
Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» με θέμα: «Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού» (Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2002).
19 Δεκεμβρίου 2002    «Ο σωκρατισμός του Eric Weil»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα).
18 Ιανουαρίου 2003     «La théorie de la volonté et de la liberté dans les Cogitata Metaphysica de Spinoza»: Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Dieu et l’âme dans les Cogitata Metaphysica de Spinoza» (Παρίσι, Πανεπιστήμιο Paris I- Panthéon-Sorbonne, 18 Ιανουαρίου 2003).
6 Φεβρουαρίου 2003   «Φιλοσοφία και βία στο έργο του Eric Weil»: Εισήγηση στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (Αθήνα).
21 Αυγούστου 2003     «Η επικαιρότητα του φιλοσοφικού στοχασμού του J.G. Herder σχετικά με την πολλαπλότητα των πολιτισμών και την ενότητα της ιστορίας»: Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Το πρόβλημα του πολιτισμού στο σύγχρονο κόσμο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας, και Επιτροπή πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων Δήμου Μουσούρων, Σκηνές (νομού Χανίων), 20-21 Αυγούστου 2003.
28 Σεπτεμβρίου 2003   «L’influence de Rousseau sur la théorie kantienne de l’histoire»: 6ο διεθνές συνέδριο γαλλόφωνων καντιανών σπουδών (VIe Congrès de la Société d’études kantiennes de langue française) με θέμα: «Les sources de la philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles» (Luxembourg, Centre Universitaire de Luxembourg, du 25 au 28 septembre 2003).
21 Νοεμβρίου 2003     «Η έννοια του παγκόσμιου κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Éric Weil και το χρέος των ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα της φιλοσοφίας σήμερα»: Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα: «Οι ανθρωπιστικές σπουδές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (Αθήνα, Auditorium Γαλλικού Ινστιτούτου, 20-22 Νοεμβρίου 2003).
9 Δεκεμβρίου 2003      «Bergson est-il durkheimien dans Les deux sources de la morale et de la religion ?»: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Ο Ντυρκάιμ και οι Ντυρκαϊμιανοί για τη θρησκεία» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ρέθυμνο, Φοιτητικό και πολιτιστικό κέντρο «Ξενία», 9-11 Δεκεμβρίου 2003).
13 Δεκεμβρίου 2003    «Ελευθερία και βούληση: από τον Descartes στον Spinoza»: Πανελλήνιο συμπόσιο: Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες: «Εννοιολογική αλλαγή», Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Αμφιθέατρο Δ3-7Α, 12-13 Δεκεμβρίου 2003).
18 Δεκεμβρίου 2003    «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Herder»: Εισήγηση στο Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (Αθήνα).
8 Ιανουαρίου 2004       «Η πρόσφατη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία του Henri Bergson»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα).
24 Ιανουαρίου 2004     «Η θεωρία των παθών στη φιλοσοφία του Hobbes»: Διήμερο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Τόμας Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιοδικό Αξιολογικά (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 23-24 Ιανουαρίου 2004).
25 Σεπτεμβρίου 2004   «Διάρκεια, προσπάθεια και αυτοδημιουργία: η πρόταση του Bergson για τη διαχείριση του χρόνου»: Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: «Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου», Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου «Αλέξης Νούτσος» και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας (Καπέσοβο Ζαγορίου, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2004).
19 Οκτωβρίου 2004     «Ανοιχτά ζητήματα της καντιανής φιλοσοφίας της ιστορίας: το ζήτημα της σταθερής προόδου του ανθρωπίνου γένους προς το καλύτερο»: Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Immanuel Kant : 200 χρόνια από το θάνατό του», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας (Ιωάννινα, 18 και 19 Οκτωβρίου 2004).
21 Οκτωβρίου 2004     «Οι αντιλήψεις του Κώστα Παπαϊωάννου για τη νεωτερικότητα»: Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η επικαιρότητα του έργου του πολιτικού φιλοσόφου Κώστα Παπαϊωάνου», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας (Πειραιάς, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, 21 Οκτωβρίου 2004).
20 Νοεμβρίου 2005     «Όψεις της επανόδου του Henri Bergson στο φιλοσοφικό προσκήνιο»: Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η φιλοσοφία σήμερα», Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. (Ρέθυμνο, 18-20 Νοεμβρίου 2005).
6 Δεκεμβρίου 2005      «Identité personnelle et identité nationale selon Bergson : le problème de leur articulation»: Διεθνές γαλλόφωνο σεμινάριο με θέμα την έννοια της ταυτότητας το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Lille III σε συνεργασία με την École Française d’Athènes και με το Institut Français d’Athènes στο πλαίσιο του OFFRES και έλαβε χώρα από τις 6-10 Δεκεμβρίου 2005 στην École Française d’Athènes και στο Institut Français d’Athènes.
10 Δεκεμβρίου 2005    «Η νέα ελληνική μετάφραση της Δημιουργικής εξέλιξης του Henri Bergson»: Διεθνές Συνέδριο για τη μετάφραση φιλοσοφικών κειμένων που διοργανώθηκε από το Ε.ΚΕ.ΜΕ.Λ. (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης – Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου) σε συνεργασία με το Collège International de Philosophie, Αθήνα (αίθουσα της ΕΣΗΕΑ), 10 Δεκεμβρίου 2005.
16 Δεκεμβρίου 2005    «Η φαινομενολογική θεωρία των συγκινήσεων στο έργο του Jean-Paul Sartre»: Πανελλήνια επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Jean-Paul Sartre: 100 χρόνια από τη γέννησή του», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας (Ιωάννινα, 16 Δεκεμβρίου 2005).
9 Μαρτίου 2006           «Η προβληματική του χρόνου στη φιλοσοφία του Bergson»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα).
5 και 6 Απριλίου 2006             «La morale chez Bergson»: Οκτάωρη διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Erasmus (κινητικότητα διδασκόντων).
7 Μαΐου 2006              «Η επίδραση της φιλοσοφίας της φύσης και της φιλοσοφίας της ζωής του Bergson στον φιλοσοφικό στοχασμό του Gilles Deleuze»: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Δέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Φιλοσοφία των Επιστημών» (Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 6-8 Μαΐου 2006).
31 Οκτωβρίου 2006     «Gilles Deleuze: θεωρία και πρακτική της ανάγνωσης και της γραφής»: Εισήγηση στο Σεμινάριο «Διαλεκτική» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα).
8 Δεκεμβρίου 2006      «Η θεωρία του Κώστα Παπαϊωάννου περί μαζών»: Συνέδριο «Καβάφεια 2006»: Αφιέρωμα στον Κώστα Παπαϊωάννου (Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία και Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 7-10 Δεκεμβρίου 2006).
18 Ιανουαρίου 2007     «Οι αντιλήψεις του Ζιλ Ντελέζ (Gilles Deleuze) για τη φιλοσοφία»: Εισήγηση στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη:  Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» (Αθήνα).
25 Ιανουαρίου 2007     «Η θεωρία του Jean-Paul Sartre για τον συναισθηματικό βίο του ανθρώπου»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»).
10 Μαΐου 2007            «La relation du corps à l’esprit selon Bergson»: Διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της καθηγήτριας νεότερης φιλοσοφίας κ. Chantal Jaquet.
27 Ιουνίου 2007           Παρουσίαση, μαζί με τον καθηγητή Παναγιώτη Νούτσο, στο βιβλιοπωλείο «Ιανός», στην Αθήνα, του βιβλίου του Νίκου Σέργη, Από τη Φιλοσοφία της Ιστορίας στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Ο Κώστας Παπαϊωάννου απέναντι στον «μηδενισμό του Πνεύματος», Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2006.
10 Σεπτεμβρίου 2007   «Όψεις της συνάντησης της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του θεάτρου στον 16ο και στον 17ο αιώνα στη Γαλλία: ο ρόλος των “παθών της ψυχής”»: Ανακοίνωση στο συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου με θέμα «Θεατρικότητα και Θεωρία» (Τοπικά ιβ΄, Εργαστήριο Κυθήρων, 8-11 Σεπτεμβρίου 2007, Μερκάτο-Χώρα, Ζείδωρος-Καψάλι).
29 Σεπτεμβρίου 2007   «Vie et conscience selon Bergson»: The International Association «Cosmos and Philosophy», 17th Annual Conference: «Philosophy, science, beliefs, finality», 27-30 September 2007, Athens, Cultural Centre of the Municipality of Athens.
8 Noεμβρίου 2007       «Δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μόνον πρόοδοι ή μεταβάσεις· δεν υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν μόνο τάσεις ή κατευθύνσεις. Συνέπειες και όρια μιας θεμελιώδους θέσης του Μπερξόν»: Ανακοίνωση στη διεθνή επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η φιλοσοφία του Μπερξόν και η κληρονομιά της. 100 χρόνια από τη δημοσίευση της Δημιουργικής εξέλιξης», η οποία διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αθήνα, Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 8 Νοεμβρίου 2007).
24 Νοεμβρίου 2007     «Le problème de la délimitation des choses, des qualités et des états dans la continuité du réel selon Bergson»: Ανακοίνωση στο Congrès international de clôture de l’année Bergson με θέμα: «L’Évolution créatrice de Bergson cent ans après (1907-2007): Épistémologie et métaphysique», το οποίο διοργανώθηκε από το Collège de France, την École normale supérieure (Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine) και την Société des Amis de Bergson (Παρίσι, 23-24 Νοεμβρίου 2007).
13 Δεκεμβρίου 2007    «Περί μεθόδου. Ο ιδιότυπος εμπειρισμός του Μπερξόν»: Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Henri Bergson: εκατό χρόνια από την Évolution créatrice», το οποίο διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 13 Δεκεμβρίου 2007).
7 Φεβρουαρίου 2008   «Ο μεταφυσικός εμπειρισμός του Bergson»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»).
21 Φεβρουαρίου 2008 «Η φιλοσοφική μέθοδος του Bergson: το εγχείρημα συγκρότησης μιας “θετικής μεταφυσικής”»: Εισήγηση στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη:  Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» (Αθήνα).
5 Μαρτίου 2008           «Ο Merleau-Ponty ως κριτικός αναγνώστης του Bergson»: Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Maurice Merleau-Ponty: εκατό χρόνια από τη γέννησή του», το οποίο διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 5 Μαρτίου 2008).
13 Μαΐου 2008            Παρουσίαση, μαζί με τον καθηγητή Παναγιώτη Νούτσο, στο μπαρ «Θυμωμένο Πορτραίτο», στα Ιωάννινα, του βιβλίου του Θεοφάνη Τάση, Καστοριάδης. Μια φιλοσοφία της αυτονομίας, Αθήνα, Ευρασία, 2007.
14 Μαΐου 2008            «Η στάση μεγάλων γάλλων φιλοσόφων και διανοητών απέναντι στην εξέγερση του Μάη του ’68»: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Για τον Γαλλικό “Μάη”. Σαράντα χρόνια μετά», που διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2008).
18 Οκτωβρίου 2008     «Το εγχείρημα υπέρβασης της ριζικής διάκρισης ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο σύμφωνα με τον Henri Bergson»: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Ενδέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Η έννοια του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της» (Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρας, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2008).
19 Οκτωβρίου 2008     «Merleau-Ponty και Bergson»: συμμετοχή στο επετειακό εργαστήριο «Maurice Merleau-Ponty: 100 χρόνια από τη γέννησή του»: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Ενδέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Η έννοια του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της» (Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πάτρας, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2008).
21 Ιανουαρίου 2009     «Νόηση και ενόραση στον Bergson. Ο ρόλος των εννοιών και των εικόνων στη φιλοσοφική του μέθοδο»: Διάλεξη στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη).

 

 

 

Μέλος φιλοσοφικών εταιρειών

Τακτικό μέλος της Ε.Φ.Ε. (Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας) από τις 17-6-1995.
Μέλος της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”.
Μέλος του «Συνδέσμου “Θεόφιλος Βέικος” – για την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφική παιδεία».
Μέλος της Association des Amis de Spinoza.
Μέλος της Société d’études kantiennes de langue française.
Μέλος της Société des amis de Bergson.

 

Μέλος Σεμιναρίων

 • Μέλος του εβδομαδιαίου Σεμιναρίου του Καθηγητή Κορνήλιου Καστοριάδη στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι από το 1985 έως το 1990.
 • Μέλος του εβδομαδιαίου Σεμιναρίου του Καθηγητή Jean-Marie Beyssade στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (PARIS-IV) από το 1987 έως το 1993 και το 1995.
 • Μέλος του Σεμιναρίου του Καθηγητή Pierre-François Moreau στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (PARIS-IV) και, στη συνέχεια, στην École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud από το 1987 έως το 1993 και το 1995.
 • Μέλος του Σεμιναρίου του Καθηγητή Alexandre Matheron στην École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud από το 1988 έως το 1993.
 • Μέλος του Διαρκούς Σεμιναρίου Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών [Πρόκειται για εβδομαδιαίο σεμινάριο με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στο οποίο μέλη Δ.Ε.Π., διδάσκοντες και διδάκτορες ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, που ασχολούνται ερευνητικά με τη θεωρία και την επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών και με τη φιλοσοφία, παρουσιάζουν και θέτουν στην κρίση των συναδέλφων τους τις μελέτες τους γύρω από ζητήματα θεωρίας και μεθόδου στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία. Εκδίδονται ετησίως τα πρακτικά του σεμιναρίου] (από το 1995 ως το 2004).
 • Μέλος του Διαρκούς Ερευνητικού Σεμιναρίου «Διαλεκτική» [Πρόκειται για εβδομαδιαίο σεμινάριο με διεπιστημονικό χαρακτήρα, στο οποίο μέλη Δ.Ε.Π., διδάσκοντες και διδάκτορες ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, που ασχολούνται ερευνητικά με τη φιλοσοφία και με τις κοινωνικές επιστήμες, παρουσιάζουν και θέτουν στην κρίση των συναδέλφων τους τις μελέτες τους γύρω από ένα θέμα το οποίο ορίζεται κάθε χρόνο: για παράδειγμα, το θέμα του σεμιναρίου την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 ήταν: «Θεωρίες και πρακτικές της ανάγνωσης»] (2006-2007).

 

Γλώσσες

Γαλλικά           (Δίπλωμα Sorbonne-III, 1986. Sorbonne-II, 1985. Sorbonne-I, 1984).
Κάτοχος “επάρκειας” στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (1986).
Γερμανικά        (Δίπλωμα Zertifikat, 1988).
Αγγλικά            (επτά έτη σπουδών)
Ιταλικά             (δύο έτη σπουδών)
Ισπανικά          (ένα έτος σπουδών).

 

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Μάιος 1993 - Δεκ. 1994               Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία
(120 Π.Ε.Α.) ως έφεδρος υπαξιωματικός

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α΄. ΒΙΒΛΙΑ

 • Temps, durée et éternité dans les Principes de la philosophie de Descartes (1663) de Spinoza, Πρόλογος: Jean-Marie Beyssade, Παρίσι, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, συλλογή «Travaux et documents du Groupe de Recherches Spinozistes», no 6, 1996, IV-264 σελ.

 

 • La durée chez Spinoza. Seconde partie : La théorie de la durée dans la pensée spinoziste, Λίλη (Lille), Atelier National de Reproduction des Thèses, 1994, 361 σελ.
 • René Descartes, Τα πάθη της ψυχής, Προλογικό σημείωμα – Εισαγωγή – Μετάφραση - Βιβλιογραφία: Γιάννης Πρελορέντζος, εκδόσεις Κριτική, σειρά «Γλώσσα-Θεωρία-Πράξη», Αθήνα, 1996, 282 σελ.

 

 • PLATON, La publique (Livres VI et VII), μετάφραση Yannis Prélorentzos και Tiphaine Karsenti, φιλοσοφική ανάλυση, σχόλια στη μετάφραση, σχολιασμένο γλωσσάρι, Index κυρίων ονομάτων και βιβλιογραφία Yannis Prélorentzos, εκδόσεις Hatier, συλλογή «Classiques & Cie», Παρίσι, 2007, 216 σελ.
 • Ερρίκος Μπερξόν, Η δημιουργική εξέλιξη, μετάφραση: Κωστής Παπαγιώργης και Γιάννης Πρελορέντζος, επιμέλεια-επίμετρο Γιάννης Πρελορέντζος [τίτλος του επιμέτρου: «Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία του Henri Bergson», σσ. 349-550], Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2005.

 

Β΄. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

Ι. Δημοσιευμένες εργασίες

 • «Difusion y recepcion del spinozismo en Francia desde 1665 hasta nuestros dias» (Διάδοση και πρόσληψη του σπινοζισμού στη Γαλλία από το 1665 έως σήμερα) στο: Atilano Dominguez (επιμελ.), Spinoza y Espana (Almagro, 5-7 noviembre 1992), Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, συλλογή «Estudios», 1994, σ. 87-105.
 •  
 • «Le temps chez Descartes et chez Spinoza» (Η έννοια του χρόνου στο έργο του Καρτέσιου και του Σπινόζα), Les Études philosophiques (Παρίσι, P.U.F.), Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σ. 157-170.

 

 • «Droit et Vertu: l’opposition entre Spinoza et Kant» (Δίκαιο και Αρετή: η αντιπαράθεση μεταξύ Σπινόζα και Καντ) στον συλλογικό τόμο: Droit et vertu chez Kant. Kant et la philosophie grecque et moderne. Actes du IIIe Congrès de la Société Internationale d’études kantiennes de langue française, Athènes, 14-17 mai 1997, Athènes, Union scientifique franco-hellénique, 1997, σ. 278-288.
 •  
 • «Ανατομία και έλεγχος των παθών της ψυχής στην ηθική φιλοσοφία του Καρτέσιου», Αξιολογικά (Αθήνα, Εξάντας), ειδικό τεύχος 1 σε συνεργασία με τον Πολίτη: «Πολιτικές του ορθολογισμού: δέκα μελέτες για τον Καρτέσιο», Μάιος 1999, σ. 185-213.
 •  
 • «Ελευθερία και καταναγκασμός στη φιλοσοφία της παιδείας του Καντ», Αξιολογικά, τχ. 13, Απρίλιος 2000, σ. 132-165.
 •  
 • «Το πρόβλημα της δουλείας και η έννοια της δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη και στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας (εξεδόθη υπό του Καθηγητού Δ. Ν. Κούτρα), Αθήνα, 2000, σ. 386-407.
 • «Ο ρόλος της εργασίας στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα με τον Ιμμάνουελ Καντ» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Εργασία και επάγγελμα. Όψεις θεωρητικής και εφηρμοσμένης ηθικής, επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Ν. Κούτρας, Αθήνα, Στοιχειάγρα, 2002, σ. 257-271.

 

 • «Ιστορικοφιλολογικές μελέτες και δοκιμιακά κείμενα για τον Σωκράτη από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα», Φιλολογική (τρίμηνη περιοδική έκδοση ενημέρωσης και προβληματισμού της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο), τχ. 80, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002, σ. 7-16.
 • «Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα», Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 2: «Σπινόζα: Προς την ελευθερία. Δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες», 2002, σ. 67-110.

 

 • «Πτυχές του στοχασμού του “τρίτου Wittgenstein”: Η συμβολή του Jacques Bouveresse» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας, Επιστημονική ημερίδα: LudwigWittgenstein. Πενήντα χρόνια από το θάνατό του» (Ιωάννινα, 28 Μαΐου 2001), επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα, 2002, σ. 43-93.
 • «Ένα μεταπτυχιακό μάθημα σύγχρονης φιλοσοφίας με θέμα: “Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Henri Bergson”» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας, Επιστημονική ημερίδα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνιστά παράδειγμα το μάθημα της φιλοσοφίας;, επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα, 2003, σ. 47-78.

 

 • «Η πλατωνική αντίληψη για την καταγωγή της πολιτικής κοινωνίας στους Νόμους σε συσχετισμό προς άλλες αρχαίες και νεότερες θεωρίες» στο: Πανεπιστήμιον Αθηνών. Φιλοσοφική και Νομική Σχολή, Πλάτωνος Νόμοι. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8 Μαΐου 2001), επιμέλεια έκδοσης: Εμμ. Μικρογιαννάκης, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σ. 89-122.
 • «Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την προσέγγιση των παθών της ψυχής στον Αριστοτέλη και στη νεότερη φιλοσοφία» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας: Περί Ποιητικής και Ρητορικής Τέχνης κατ’ Αριστοτέλη, επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Ν. Κούτρας, Αθήνα, 2003, σ. 306-340.

 

 • «Ο Σωκράτης στο έργο του σύγχρονου Γάλλου φιλοσόφου Éric Weil» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας. Επιστημονική Επετηρίδα Δωδώνη: παράρτημα αρ. 72: Ξανά για τον Σωκράτη. Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Νίκο Κ. Ψημμένο, Ιωάννινα 2004, σ. 111-172.
 • «Volonté et liberté: de Descartes à Spinoza à travers les Principes de la philosophie de Descartes et les Pensées métaphysiques» στο: Chantal Jaquet (επιμελ.), Les Pensées métaphysiques de Spinoza, Παρίσι, Publications de la Sorbonne, σειρά «Philosophie», 2004, σ. 97-122.

 

 • «Η έννοια του παγκόσμιου κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Éric Weil και ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών στις μέρες μας» στο: Σεμινάριο 31 της Π.Ε.Φ. (Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων) με θέμα: «Οι ανθρωπιστικές σπουδές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004, σ. 79-106.
 • «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Condorcet» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Πολιτισμού (17-18 Οκτωβρίου 2002), επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Κούτρας, Αθήνα, Το Λύκειον, 2005, σ. 218-238. 

 

 • «Το παράδειγμα του Σωκράτη στη νεότερη φιλοσοφία» στον συλλογικό τόμο: Η χρήση παραδειγμάτων στη φιλοσοφία, επιμέλεια: Κατερίνα Ιεροδιακόνου, Αθήνα, Εκκρεμές, 2005, σ. 157-215.
 • «Η προβληματική του χρόνου στη φιλοσοφία του Henri Bergson» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας και Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου «Αλέξης Νούτσος», Επιστημονικό Συμπόσιο: Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου, επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα 2005, σ. 49-78.

 

 • «L’influence de Rousseau sur la théorie kantienne de l’histoire» στον συλλογικό τόμο: Les sources de la philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles. Actes du VIe Congrès de la Société d’études kantiennes de langue française,επιμέλεια έκδοσης: Robert Theis και Lukas Sosoe, Παρίσι, Vrin, 2005, σ. 325-332.
 • «Étude critique. Une édition exceptionnelle de Kant», Διοτίμα (Επιθεώρησις Φιλοσοφικής Ερεύνης. Έκδοσις Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών), 34ος τόμος, 2006, σ. 189-198.

 

 • «Προσεγγίσεις πτυχών της αριστοτελικής φιλοσοφίας από τον Henri Bergson»: στον αφιερωματικό τόμο στον καθηγητή Δημήτρη Κούτρα Vita contemplativa. Βίος θεωρητικός. Essays in honour of Demetrios N. Koutras, επιστημονική επιμέλεια: Καθ. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006, σ. 433-457.
 • «Η προβληματική της νεωτερικότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Κώστα Παπαϊωάννου», Νέα Εστία, έτος 80ο, τόμος 159ος, τχ. 1790, Ιούνιος 2006, σ. 1032-1082.

 

 • «Bergson est-il durkheimien dans Les Deux Sources de la morale et de la religion ?», Φιλοσοφία (Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας), 36ος τόμος, 2006, σ. 230-255.
 • «Η προβληματική της προόδου του ανθρωπίνου γένους στη φιλοσοφία της ιστορίας του Kant», στον συλλογικό τόμο Για τον Ιμάνουελ Καντ. 200 χρόνια μετά, Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος, σειρά «Παραδόσεις», 2006, σ. 199-254.

 

 • «Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς»: Αξιολογικά (Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος και Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα), τχ. 16, Νοέμβριος 2006, σ. 79-99.
 • «Η σωκρατική μέθοδος σύμφωνα με τον Hegel και τον Kierkegaard», Φιλοσοφία (Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας), 37ος τόμος, ημίτομος Ι, 2007, σ. 209-228.

 

 • «Questions concernant la morale de Bergson», Philonsorbonne (Revue de l’École doctorale de philosophie de l’Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), τχ. 1, ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007, Publications de la Sorbonne, 2007, σ. 103-129.
 • «Προσεγγίσεις στη θεωρία του Malebranche περί παθών της ψυχής», Υπόμνημα στη φιλοσοφία (Αθήνα, Πόλις), τχ. 7, Μάιος 2008, σ. 197-243.

 

 • «Η επίδραση της φιλοσοφίας της φύσης και της φιλοσοφίας της ζωής του Bergson στον φιλοσοφικό στοχασμό του Deleuze»: στον συλλογικό τόμο Φιλοσοφία των επιστημών. Κείμενα από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Α.Π.Θ. 6-8 Μαΐου 2006, επιμέλεια-εισαγωγή Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008, σ. 187-196.
 • «Προφιλοσοφικές και φιλοσοφικές “τροφές” του Εμμανουέλ Λεβινάς», Νέα Εστία, τχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008, σ. 374-459.

 

 • «Οι επαναστατικές μάζες στο στοχασμό του Κώστα Παπαϊωάννου»:  στο συλλογικό τόμο Αφιέρωμα στον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου. Δεκατέσσερις Εισηγήσεις, προλογικό σημείωμα: Απόστολος Αποστολόπουλος, επιμέλεια: Δημήτρης Αρμάος, Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία. Καβάφεια 2006, Αθήνα, 2008, σ. 96-195.
 • «Le problème de la délimitation des choses, des qualités et des états dans la continuité du tout de la réalité selon Bergson», Annales bergsoniennes (Παρίσι, P.U.F., συλλογή «Épiméthée»), τόμος IV: «L’Évolution créatrice 1907-2007: épistémologie et métaphysique», Δεκέμβριος 2008, σ. 433-466.

 

 • «Φιλοσοφία και κινηματογράφος σύμφωνα με τον Ζιλ Ντελέζ»: επίμετρο στο Gilles Deleuze, Κινηματογράφος 1. Η εικόνα-κίνηση, μετάφραση Μιχάλης Μάτσας, επιμέλεια Κική Καψαμπέλη, Αθήνα, Νήσος, σειρά «Τέχνες», 2009, σ. 262-300.

 

ΙΙ. Εργασίες υπό δημοσίευση

 1. «Όψεις της επανόδου του Bergson στο φιλοσοφικό προσκήνιο»: Θα δημοσιευθεί στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Η φιλοσοφία σήμερα», που διοργανώθηκε, στη μνήμη του Κοσμά Ψυχοπαίδη, από το  Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, στις 18-20 Νοεμβρίου 2005.
 2. «Vie et conscience selon Bergson»: Θα δημοσιευθεί στα πρακτικά της 17th Annual Conference της The International Association «Cosmos and Philosophy» με θέμα: «Philosophy, science, beliefs, finality», που έλαβε χώρα από τις 27 ως τις  30 Σεπτεμβρίου 2007 στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
 3. «Όψεις της συνάντησης της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του θεάτρου στον 16ο και τον 17ο αιώνα: ο ρόλος των «παθών της ψυχής» και «Βιβλιογραφία»: Θα δημοσιευθεί στον ΙΒ τόμο της περιοδικής έκδοσης Τοπικά, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος, 2008.
 4. «Mythe tragique et justice dans la pensée grecque selon Kostas Papaïoannou»: Θα δημοσιευθεί στον συλλογικό τόμο Mythe et justice dans la pensée grecque (επιμέλεια Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη), το 2009.

 

Γ΄. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ALEXANDRE MATHERON
(Σε συνεργασία με τον Vincent Régnier)

Yannis Prélorentzos et Vincent Régnier (éd.), Alexandre Matheron, Les genres de connaissance et leur mise en oeuvre dans l’Ethique (Séminaire 1994-1995), C.E.R.P.H.I., École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, D.A.T.A., τχ. 29, Νοέμβριος 1999 και τχ. 30, Δεκέμβριος 1999 [Επιμέλεια έκδοσης του σεμιναρίου του Καθηγητή Alexandre Matheron (1994-1995) σχετικά με τα τρία είδη γνώσης στην Ηθική του Σπινόζα].

 

Δ΄. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Θεμελιώδη προβλήματα ηθικής φιλοσοφίας, σελ. 121: σημειώσεις προς χρήση των φοιτητών στο πρόγραμμα εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το εαρινό και χειμερινό εξάμηνο 1998 και το εαρινό εξάμηνο 1999:

Σύντομη εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία.
Η αριστοτελική ηθική: αρετή και φρόνηση.
Η επικούρεια ηθική: ηδονή και αταραξία.
Η ηθική φιλοσοφία των στωικών: το ιδεώδες της απάθειας. Μαθήματα ζωής.
Η προσωρινή ηθική του Καρτέσιου.
Γενναιοφροσύνη και αυτοεκτίμηση στην καρτεσιανή ηθική.
Θεμέλια της ψυχολογίας και ηθικής του Σπινόζα.

 • Ζητήματα μεταφυσικής και σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκείας στη

νεότερη φιλοσοφία: σημειώσεις προς χρήση των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το εαρινό εξάμηνο 2001.
Εισαγωγή στη νεότερη φιλοσοφία (16ος-18ος αι.).
Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο στη νεότερη φιλοσοφία.
Η σχέση μεταξύ του σώματος και της ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία.
Σχέση μεταξύ θρησκείας και φιλοσοφίας σύμφωνα με τον Ζαν-Ζακ Ρουσσώ.
Γενική βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση).

 

Ε΄. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
(από τα γαλλικά)

 • Λυκ Βινσεντί, Αγωγή και ελευθερία. Καντ και Φίχτε, μετάφραση: Γιάννης Πρελορέντζος, επιμέλεια: Γεράσιμος Βώκος, εκδόσεις Πατάκη, σειρά Φιλοσοφία/Αναγνώσεις, Αθήνα, 1997.

 

 • Μπενζαμέν Κονστάν, Αδόλφος. Το κόκκινο τετράδιο. Σεσίλ(νουβέλες), εκδόσεις Καστανιώτη, σειρά “Κλασική Βιβλιοθήκη”, Αθήνα, 1998.
 • Francis Guibal, «Κορνήλιος Καστοριάδης: η δημιουργική δύναμη του φαντασιακού», Σύγχρονα Βήματα, τχ. 109, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999, σσ. 29-40.

 

 • Jean-Marie Beyssade, «Η καρτεσιανή ταξινόμηση των παθών», Φιλοσοφίας Ανάλεκτα, τόμος 1ος, τχ. 1ο-2ο, 2001, σσ. 75-84.
 • Pierre-François Moreau, «Τα πάθη στην κλασική εποχή: γενική προβληματική», Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος ΛΒ’, Ιωάννινα 2003, σσ. 33-48.

 

Ε1΄. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
(από τα γαλλικά)

 • Henri Bergson, «Η συνείδηση και η ζωή», μετάφραση Πολυξένη Ζινδριλή, επιμέλεια Γιάννης Πρελορέντζος: Θα δημοσιευθεί στον επόμενο τόμο της Δωδώνης, επιστημονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

ΣΤ΄. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 • «Bibliographie. Les concepts de durée-temps-éternité et les problématiques connexes (mort, destruction, vie, histoire, etc.) chez Spinoza» (Βιβλιογραφία σχετικά με τις έννοιες του χρόνου, της διάρκειας και της αιωνιότητας στο έργο του Σπινόζα), Les Études philosophiques (Παρίσι, P.U.F.), Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σσ. 249-261.

 

Ζ΄. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Παρουσιάσεις έργων και άρθρων (ιταλικών, αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών) για τη φιλοσοφία του 17ου αιώνα και ειδικότερα του Σπινόζα, στη φιλοσοφική επιθεώρηση Archives de philosophie, Παρίσι, από το 1991 έως το 1995:
Τόμος 54, τχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 1991), BBS XIII, σσ. 13-14 και σσ. 33-36.
Τόμος 55, τχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 1992), BBS XIV, σσ. 11-15, σσ. 30-33 και σσ. 36-37.
Τόμος 56, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1993), BBS XV, σσ. 32-33 και σσ. 40-43.
Τόμος 57, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1994), BBS XVI, σσ. 4-8, σσ. 23-26 και σσ. 32-36.
Τόμος 58, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1995), BBS XVII, σσ. 66-69, σσ. 72-74 και σσ. 75-76.

     Τόμος 65, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 2002), BBS XΧΙV, σσ. 746-747 : κριτική παρουσίαση της μελέτης του Παναγιώτη Δόικου: Spinoza : Φαντασία, γνώση και προφητεία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000.

Η. ΔΙΑΦΟΡΑ

 • «Ανεμόσκαλα· σύμβολο ελπίδας»: κείμενο για την έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Θεοδώρου, «Ανεμόσκαλα – ελπίδες» (εγκαίνια στις 27 Μαρτίου 2007 στον Τεχνοχώρο «Το μήλο»)

«Πάντα επίκαιρος ο Μπερξόν του 1907. Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για τον μεγάλο φιλόσοφο», εφημερίδα «Καθημερινή», Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2007, ένθετο «Τέχνες και γράμματα», σ. 8.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ –

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ –

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ι. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Α΄. Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών για Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Εργασίες:

Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών
α. Άννα Μπουκουβάλα, Οι έννοιες του καλού και του κακού στην ηθική φιλοσοφία του Spinoza. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006).
β. Πολυξένη Ζινδριλή, Από τη θεωρία της συνείδησης στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία: η συμβολή του Henri Bergson. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2008 (Δημόσια υποστήριξη: 10/6/2008).

Επιβλέπων μεταπτυχιακών εργασιών
α. Άννα Μπουκουβάλα, H έννοια της επιθυμίας στο έργο του Spinoza. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 9/6/2003).
β. Πέτρος Λάζος, Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της φιλοσοφίας του Spinoza. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 10/11/2003).
γ. Δήμητρα Πάνου, Οι έννοιες του θαυμασμού και της γενναιοφροσύνης στη θεωρία του Descartes περί παθών της ψυχής. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 11/5/2006).
δ. Θεολογία Καντεράκη, Η έννοια της ζωής σε συνάρτηση με την προβληματική του χρόνου στη φιλοσοφία του Bergson. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2007 (Δημόσια υποστήριξη: 31/10/2007).

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Παρασκευή Τσιώρη, Η ηθική και η πολιτική φιλοσοφία του Αλέξανδρου και του Νικόλαου Μαυροκορδάτου. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 8/3/2002).
β. Ελένη Ρούμκου, Η έννοια του φιλοσοφείν στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 29/5/2003).
γ. Χρήστος Γρηγορίου, Από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία: ο Edmund Burke ως επίδοξος «άνθρωπος των γραμμάτων». Ευγένεια και Αρετή. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006).
δ. Γεώργιος Χρυσάφης, Ηθική φιλοσοφία και πολιτική οικονομία στον κλασικό βρετανικό φιλελευθερισμό: John Locke, Bernard Mandeville και Adam Smith. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006).

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για διδακτορικές διατριβές
α. Βασίλειος Κρουστάλλης, Λόγος περί Όρασης. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2000 (Δημόσια υποστήριξη: 20/11/2000).
β. Θωμάς Νουτσόπουλος, Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2000 (Δημόσια υποστήριξη: 18/12/2000).
γ. Νικόλαος Ναγόπουλος, «Η εξηγητική-κατανοητική μέθοδος στη θεωρία των κοινωνικών πράξεων» από τον Max Weber στον G.H.v. Wright και στην επικοινωνιακή θεωρία του Habermas. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2001 (Δημόσια υποστήριξη: 13/3/2001).
δ. Στυλιανός Καραγιάννης, Η κρίση της Νεωτερικότητας. Μια ιστορικο-κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της Φιλοσοφίας του José Ortega y Gasset για τον πνευματικό/τεχνικό πολιτισμό και την ιστορία. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 8/4/2002).
ε. Βασιλική Σιούφα, Η κριτική του κοινοτισμού στο φιλελευθερισμό. Alasdair Macintyre και Charles Taylor. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 23/10/2002).
στ. Βασιλική Π. Σολωμού-Παπανικολάου, Ανθρώπινος βίος και ηδονή κατά τον Πλάτωνα. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 30/5/2003).
ζ. Αγλαΐα Μελά, John Rawls : Το πρόβλημα της δικαιολόγησης των αρχών δικαιοσύνης. Συναίνεση και δεσμευτικότητα. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 9/6/2003).
η. Μιχάλης Μπαρτσίδης, Φιλοσοφία και πολιτική στο έργο του Etienne Balibar. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 10/5/2006).
θ. Ευγενία Κέππα, Ένωση και αλληλεπίδραση νου-σώματος στη φιλοσοφία του Ντεκάρτ. Διδακτορική διατριβή. Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα ΕΜΦΕ, Τομέας ΑΚΕΔ και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. Αθήνα 2008 (Δημόσια υποστήριξη: 24/6/2008).

 

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής
για μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες
α. Ιωάννης Μελισσόβας, Hobbes, «Ιστορία» και «Φιλοσοφία». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2001 (Δημόσια υποστήριξη: 26/11/2001).
β. Χρήστος Γρηγορίου, Από τον Burke στον Hayek. Από την παράδοση στην «αυθόρμητη τάξη». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 9/10/2002).
γ. Λυδία Παπαζήση, Το πρόβλημα της νοητικής εξεικόνισης. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 10/10/2002).
δ. Ειρήνη Μπετείνη, Η φρόνηση ως προϋπόθεση της πράξης στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 28/01/2003).
ε. Κωνσταντίνος Βατόπουλος, Φιλόδημος: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και καινοτομίες στο «Περί φύσεως» του Επίκουρου. Συμβολή της ομάδας Gigante στην ανάγνωση και ερμηνεία των παπύρων του Herculanum. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2004 (Δημόσια υποστήριξη: 9/3/2004).
στ. Σοφία Τσατσάνη, Το φαινόμενο της συμπάθειας – Η επίδρασή του στην κοινωνικότητα των παθών – David Hume και Adam Smith. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2004 (Δημόσια υποστήριξη: 21/6/2004).
ζ. Όλγα Γκόπη, Η ηθική φιλοσοφία του Παναίτιου και του Ποσειδώνιου. Μια συγκριτική θεώρηση. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 16/5/2006).
η. Αμυγδαλιά Κυροπούλου, Η έννοια της ελευθερίας στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του John Stuart Mill. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 17/5/2006).
θ. Αθανασία Βασιλείου, Η επίδραση του Επίκτητου και του Μάρκου Αυρήλιου στη φιλοσοφία του Shaftesbury. Από την κοσμική στην εσωτερική αρμονία. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 19/5/2006).
ι. Χρυσούλα Παπαθανασίου, Η συμπάθεια και οι κρίσεις του αμερόληπτου παρατηρητή ως οι βάσεις της ηθικής συμπεριφοράς στον Adam Smith. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2008 (Δημόσια υποστήριξη: 18/6/2008).

Έχω ορισθεί ως Επιβλέπων Καθηγητής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής:
α) του Χάρη Ταμπάκη με τίτλο: «Το πρόβλημα της μνήμης από τον Αριστοτέλη στον Bergson: προσπάθεια συγκρότησης ενός τελεσφόρου φιλοσοφικού διαλόγου στη βάση της χρονικής συνέχειας».
β) της Θεολογίας Καντεράκη με τίτλο: «Η έννοια της προσπάθειας στον Bergson και στον William James».
Επίσης έχω ορισθεί μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής:
α) Της Δήμητρας Πάνου με τίτλο: «Ο ρόλος της ενεργητικότητας του νου στο σχηματισμό ηθικών κρίσεων στη φιλοσοφία του Thomas Reid».
Επίσης έχω ορισθεί ως Επιβλέπων Καθηγητής και Μέλος τριμελών Επιτροπών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 

Β΄. Μέλος των τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για την πλήρωση:
α. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία των Επιστημών [άνοιξη 2003].
β. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία [Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003].
γ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία [φθινόπωρο 2005].
δ. Μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη με το Π.Δ. 407/82 στο Τμήμα Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της τέχνης – Αισθητική [Σεπτέμβριος 2001].
ε. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία των Επιστημών [Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007].
στ. Για τη μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας Γκόλφως Μαγγίνη στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία [Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007].
ζ. Μιας θέσης λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη φιλοσοφία (17ος-18ος αιώνας) [Ιανουάριος-Απρίλιος 2008].
η. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: «Ιστορία της Φιλοσοφίας» [Ιούνιος-Δεκέμβριος 2008: 3 Δεκεμβρίου 2008]. Συντονιστής της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
θ. Μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη με το Π.Δ. 407/82 στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία» [Οκτώβριος 2008].
ι. Μιας θέσης λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη μεταφυσική και γνωσιοθεωρία [Ιανουάριος-Απρίλιος   2009]. Συντονιστής της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

Γ΄. Μέλος στο εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση:
α. Μίας θέσης λέκτορα στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: «Νεοελληνική φιλοσοφία της παιδείας» [24 Νοεμβρίου 2008].

 

ΙΙ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ –

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

1. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για τη διενέργεια των εξετάσεων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006 (απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε., αρ. 23/5.11.2002).

2. Εξεταστής (με αποφάσεις του Τομέα Φιλοσοφίας) για τη χορήγηση της «Υποτροφίας Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή» στο πεδίο της Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-2003 και 2003-2004.

3. Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus (συνεργασία του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων Paris I – Panthéon Sorbonne) από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 μέχρι σήμερα.

4. Συντονιστής (με απόφαση του Τμήματος Φ.Π.Ψ.) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για τα ΔΠΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 μέχρι  το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 και από τις αρχές του εαρινού εξαμήνου 2008 έως σήμερα.

5. Διοργάνωση επισκέψεων επιστημονικής συνεργασίας. Διοργάνωσα τις ακόλουθες επισκέψεις στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ) «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»:
α. Του λέκτορα Αριστοτέλη Στυλιανού (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): «Η πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα»: Απρίλιος 2001.
β. Του καθηγητή Jean-Marie Beyssade (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris IV – Sorbonne): «Les définitions de la liberté chez Descartes et Kant» (Οι ορισμοί της ελευθερίας στον Καρτέσιο και στον Καντ»: 14 Οκτωβρίου 2003.
γ. Της λέκτορος Θεώνης Αναστασοπούλου-Καπογιάννη (Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών): «Ελευθερία και αναγκαιότητα στο έργο του Henri Bergson»: 27 Απριλίου 2004.
δ. Της αναπληρώτριας καθηγήτριας Chantal Jaquet (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris-I (Panthéon-Sorbonne)): «La critique bergsonienne du réductionnisme de l’esprit à la matière» (Η κριτική του Bergson στην αναγωγή του πνεύματος στην ύλη) και «Le problème de la définition de l’affect chez Spinoza» (Το πρόβλημα του ορισμού του συναισθήματος σύμφωνα με τον Σπινόζα): 18 και 19 Μαΐου 2004.
ε. Του αναπληρωτή καθηγητή (maître de conférences) Pierre-Marie Morel (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris-I (Panthéon-Sorbonne)): «L’âme et le mouvement du corps chez Aristote» (Η ψυχή και η κίνηση του σώματος σύμφωνα με τον Αριστοτέλη): 28 Σεπτεμβρίου 2005.
στ. Του αναπληρωτή καθηγητή (maître de conférences) Christophe Grellard (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris-I (Panthéon-Sorbonne)): «Désir, représentation, assentiment : la théorie de l’action de Jean Buridan» (Επιθυμία, αναπαράσταση, συγκατάθεση: η θεωρία της πράξης του Ζαν Μπουριντάν): 10 Απριλίου 2008.

6. Συμμετοχή στην επίσκεψη ακαδημαϊκής συνεργασίας της πενταμελούς επιτροπής του Τομέα Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Lecce (Ιταλία). Η επίσκεψη έγινε από 12 έως 18 Ιουνίου 2001 και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg II.

7. Συμμετοχή στο κλειστό ερευνητικό σεμινάριο του Ελληνικού Κέντρου Μετάφρασης –Λογοτεχνία και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ε.ΚΕ.ΜΕ.Λ.) σχετικά με τον «πίνακα όρων» και με ορισμένα σημεία απόδοσης του Κοινωνικού συμβολαίου του J.-J. Rousseau στα ελληνικά, την Παρασκευή 14 Μαΐου 2004 (βλ. το «Σημείωμα για την ελληνική έκδοση» της Βασιλικής Γρηγοροπούλου στο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, Το κοινωνικό συμβόλαιο, Αθήνα, Πόλις, 2004, σ. 36).

8. Ορίστηκα εκπρόσωπος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή του Σωτήρη Σιαμανδούρα στο Πανεπιστήμιο Paris-VIII (αρ. συνεδρίας 42/8.3.2005 της Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής).

Νέα στοιχεία

(2007-2009)

Εκπαιδευτική άδεια στο Παρίσι (Πανεπιστήμιο Paris 1 – Panthéon-Sorbonne και Ecole Normale Supérieure) : 8 Μαρτίου – 19 Ιουνίου 2007

Ερευνητικός εταίρος (Chercheur associé) του «Κέντρου ιστορίας των συστημάτων νεότερης σκέψης» (Centre d’Histoire des Systèmes de Pensée Moderne) (CHSPM – Equipe d’accueil 1451),
Université de Paris 1 – Sorbonne,
UFR de philosophie,
17, rue de la Sorbonne
75231 Paris Cedex 05
FRANCE

Διοργάνωσα την ημερίδα Μπερξόν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, με συμμετοχή του Fréric Worms, καθηγητή του Πανεπιστημίου Lille III, στις 8 Νοεμβρίου 2007.

Αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σεπτέμβριος 2007 – Αύγουστος 2009).
 
Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (από 1 Σεπτεμβρίου 2008).

Διευθυντής του «Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών» του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 297/15.10.08).

Επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού Αξιολογικά, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Εκδόσεις Νήσος (από το 2007, από το τεύχος 18 έως και το τεύχος 20, Νοέμβριος του 2008)

Διοργάνωσα την επίσκεψη του maître de conférences Christophe Grellard του Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne στον Τομέα μας την εβδομάδα 8-15 Απριλίου 2008.

Μέλος της ελληνικής ομάδας (μαζί με τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αριστοτέλη Στυλιανού και τη Δρα φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Βασιλική Γρηγοροπούλου) που συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα σύνταξης «Σπινοζικής βιβλιογραφίας» (Spinozabibliographyonline) με επιβλέποντα τον γερμανό καθηγητή και εκδότη της περιοδικής έκδοσης Studia SpinozanaManfred Walter.

Ορίστηκα από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 1002/6-5-2008, αριθμ. Πρωτ. 21216/17-6-2008), μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Διονύση Δρόσο, διδάσκων στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό μάθημα «Επιστήμων-Πολίτης» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλος του Π.Μ.Σ. (Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ορίστηκα συντονιστής της επταμελούς επιτροπής που πραγματοποίησε τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009: οι εξετάσεις έλαβαν χώρα στις 8 και στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
451  10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                                
ΤΗΛ.: 26510 05764 - FAX: 26510 05801
E-mail: erparm [at] cc.uoi.gr

Σχεδίαση-Υλοποίηση: Κώστας Κοσκερίδης